Login

Slovanská vesnice (Březno u Loun) 6.+7. třída

Hned na začátku školního roku (13. 9.) se žáci 6. a 7. třídy zajeli podívat do archeologického skanzenu v Březně u Loun. Prohlédli si staré slovanské a germánské obydlí z raného středověku a seznámili se se způsobem života našich předků. Poseděli u ohně ve slovanské zemnici, stříleli z luku a okopávali záhony divoké mrkve dřevěnými motykami a rýči. Pokusili se získat zrno z klasů a připravit si chlebovou placku. Aby žáci neumřeli hlady (placek bylo málo), vezli jsme s sebou buřty, které děti s velkou chutí opekly a snědly. Do hodin dějepisu si žáci určitě zapamatují co je experimentální archeologie, kterou si vyzkoušeli v této osadě.

předchozí | | |
předchozí | | |

AKTUALITY

Vítání prvňáčků

obrázek

Recyklohraní

obrázek
Naše škola je zapojena do programu RecykloHRANÍ, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Schránka důvěry

obrázek
Přání, stížnosti a náměty můžete posílat do naší e-mailové schránky schrankaduvery@izms.cz
home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign