Login

Tablety do školy - sponzorský dar

Ve středu 21.3.2018 byl zástupci firmy STEFAN ENGINEERING s. r. o., panem Petrem Stefanem a panem Jiřím Zajíčkem předán Základní škole a Mateřské škole Horní Jiřetín sponzorský dar. Šestnáct tabletů značky Samsung bude sloužit k výuce žáků na základní škole i k seznámení na práci s tablety u dětí mateřské školy. Při předání zároveň proběhlo první seznámení s tablety pro pedagogy a s možnostmi jejich využití. Tato zařízení budou využívána ve výuce i při zájmových útvarech. Cílem není nahrazovat výuku, ale používat je jako doplněk, zvyšovat ICT kompetence pedagogických pracovníků při využívání dotykových zařízení při vzdělávacím procesu a zatraktivnit výuku pro žáky. Věříme, že možnost pracovat s moderním vybavením zábavnou formou, povede ke zvýšení atraktivity technických, ale i dalších předmětů. Při vhodném používání také tablety jistě dokážou přilákat pozornost žáků a individualizovat výuku. Mnohokrát děkujeme společnosti STEFAN ENGINEERING s. r. o. za sponzorský dar, kterým nejsou jen tablety, ale také mobilní skříň, ve které se tablety uchovávají a nabíjejí.

AKTUALITY

Česko zpívá koledy

obrázek

Mikulášská nadíllka ve škole

obrázek

Florbal

obrázek

K6B - florbal

obrázek

Krajské finále ve stolním tenisu

obrázek

Halloween school

obrázek

Příměstský tábor

obrázek

Městská knihovna v Litvínově - 2. třída

obrázek

Hravě o prevenci

obrázek

Recyklohraní

obrázek
Naše škola je zapojena do programu RecykloHRANÍ, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Schránka důvěry

obrázek
Přání, stížnosti a náměty můžete posílat do naší e-mailové schránky schrankaduvery@izms.cz
home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign