Login

Moderní učebna na půdě školy

Moderní učebna na půdě školy

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004215

Hlavním cílem projektu je výstavba nové multimediální učebny a dvou kabinetů v půdních prostorách školy. Učebna bude sloužit pro výuku cizích jazyků, informatiky, přírodních věd a příležitostně matematiky nebo zeměpisu. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti školy vybudováním výtahu o 3 zastávkách, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a v neposlední řadě pak revitalizace části školní zahrady.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace:                14 798 402,06,- Kč

Vlastní zdroje:  1 644 266,90,- Kč

Celkem:               16 442 668,96,-Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.        

Rozhodnutí o
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU >>


AKTUALITY

Žákovský duatlon

obrázek

K6B - atletika

obrázek

Zábavný park Belantis

obrázek

Mladý záchranář 2019

obrázek

Český den boje proti rakovině

obrázek

Dopravní soutěž mladých cyklistů

obrázek

McDonald´s Cup

obrázek

Recyklohraní

obrázek
Naše škola je zapojena do programu RecykloHRANÍ, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Schránka důvěry

obrázek
Přání, stížnosti a náměty můžete posílat do naší e-mailové schránky schrankaduvery@izms.cz
home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign